Planowane imprezy towarzyszące konferencji:

  • W przerwie miedzy wykładami  zwiedzanie klasztoru pokamedulskiego

 muzeum Jana Pawła II na Wigrach,

 podziemi kościoła gdzie znajdują się katakumby kamedulskie. Widoczne są w nich    nisze ze szczątkami zmarłych ojców kamedułów oraz grobowiec biskupa wigierskiego  Michała Karpowicza. Na jednej ze ścian krypty znajduje się XVIII wieczne malowidło zwane „Tańcem śmierci”, wieży zegarowej

 

  • 21 sierpnia  w godzinach wieczornych  ognisko połączone ze wspólnym śpiewaniem

 

  • 22 sierpnia po warsztatach planowane są następujące atrakcje do wyboru :

- rejs statkiem po jeziorze Wigry

- spływ kajakiem po Czarnej Hańczy

- przejażdżka rowerem z przewodnikiem po terenach Wigierskiego Parku Narodowego

 

  • Jednocześnie informujemy, że jest możliwość zarezerwowania wycieczki do Wilna w dniu 23 sierpnia 2015 r. Koszt wycieczki około 120 zł wraz z obiadem. Planowany wyjazd około godziny 6.30 rano, przyjazd około 21-22 godziny  tego samego dnia. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsza informacje nt. udziału w w/wym wycieczce - spzop@list.pl