Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

ul. Szpitalna 54
16-402 Suwałki

telefon 087-567-69-10
fax      087-567-69-10
e-mail: spzop@list.pl


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej  im. Jana Pawła II w Suwałkach oddział w Augustowie

ul. 3 Maja 37
16-300 Augustów

telefon 087-643-61-04


REGON: 790376383
NIP: 844-18-53-279

Nr rejestru KRS: 0000014752
w Rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy

Nr konta bankowego: BS Rutka Tartak 53 93670007 0010001590140001

Dyrektor:
Irena Mickiewicz

Przewodniczący Rady Społecznej:
Marek Kuczyński