Suwałki 20.10.2015

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. Zmianami w zakresie:

 

 

 Świadczenie usług  lekarza psychiatry

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 28.10.2015   godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data             wpłynięcia oferty do zakładu.

             

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w     

            Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna

            54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia  29.10.2015 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania

             konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie

             zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze 

              szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z

             projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach

             20.10.2015 do 28.10.2015 w godz.12.00-15.00.

             Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

  

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Formularz oferty: Formularz.doc

 

 

 

Suwałki 14.05.2015

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. Zmianami w zakresie:

 

 

 Świadczenie usług  lekarskich w zakresie domowej opieki paliatywnej w dni robocze

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 27.05.2015  godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

             

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna

            54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

             

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 30.05.2015 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu aż do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www.paliatywna.suwalki.pl

 

            Termin zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami

            informacyjnymi w przedmiocie umowy w tym z projektem umowy oraz formularzem oferty można się zapoznać w sekretariacie Zakładu w dniach

            14.05.2015 do 27.05.2015 w godz.12.00-15.00.

            Termin związania z ofertą – 14 dni od upływu terminu   składania ofert    

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Załącznik - wzór oferty: Oferta_na_swiad_usl_lek_20150618.doc

 


 

Suwałki 14.05.2015

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , 16-400 Suwałki ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie  art. 48 ust. ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r,  /Dz. U z  2013 roku poz. 217 z późn. zm./

 

 1. I.                   W  zakresie  następujących usług medycznych

 

Nadzór lekarski nad  Zespołem Domowej Wentylacji Mechanicznej

Dla lekarzy ze specjalnością chirurgii lub anestezjologii i intensywnej opieki medycznej.

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu  obowiązujących przepisów.

Wnioski powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35

 

Termin składania ofert upływa w dniu  28 maja 2015    godz. 15.00

Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub tez przesłać droga pocztową. Liczy się data             wpływu oferty do zakładu.

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 30.05.2015

Termin  zawarcia umowy  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem

 

Załącznik:  Zalacznik_20150526.docx

 


Suwałki,  dn. 14.05.2015r.

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 ,ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 13 lipca 1998 r /Dz.U.Nr 93, poz.592 z późn. zmianami / w zakresie:

 

           

1.Usług lekarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie dorosłych i dzieci w domu pacjenta – lek. specjalista anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub neurologii lub chorób płuc .

 

2.Usług lekarskich na rzecz chorych objętych opieką przez zakład             opiekuńczo-leczniczy dla wentylowanych mechanicznie -lekarz specjalista  anestezjologii, anestezjologii i reanimacji lub       anestezjologii i intensywnej terapii

 

3.Usług lekarskich na rzecz chorych żywionych dojelitowo i pozajelitowo w domu pacjenta oraz w ZOL i Hospicjum Stacjonarnym- lekarz specjalista posiadający certyfikat w zakresie żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

 

4. Usług lekarskich specjalisty chirurga  na rzecz chorych w ZOL i Hospicjum Stacjonarnym

 

6.Usług pielęgniarskich na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w środowisku domowym  – pielęgniarka wykształcenie wyższe lub średnie oraz roczny staż w lecznictwie stacjonarnym oraz specjalizacja lub kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa  anestezjologicznego i intensywnej terapii

 

7.Usług psychologicznych  na rzecz chorych w ZOL i hospicjum stacjonarnym oraz domowej opiece paliatywnej dla dorosłych i dzieci oddział Suwałki oraz oddział Augustów–mgr.  Psychologii z prawem jazdy, posiadający min 6 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz w znajdujących się w terminalnym stanie.

 

 

            Termin  zawarcia umowy  w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert na okres 4 lat.

            Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w 

            tym z projektem umowy oraz z formularzem oferty można zapoznać się w sekretariacie  zakładu 

            od 14.05.2015   do 27.05.2015  w godzinach 12.00 – 15.00.

 

            Termin składania ofert upływa w dniu 28 maja godz. 15.00.

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub tez przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu  oferty do zakładu.

 

            Termin związania ofertą – 14 dni od upływu terminu składania ofert.

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem.

 

 

            Suwałki,14.05.2015 roku          

                                     

 Załącznik do ogłoszenia: Zalacz_20150514.doc

 


Suwałki 2014.11.28

 

Ogłoszenie

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. zmianami.w zakresie  następujących usług medycznych :

 

 

 Świadczenie usług  pielęgniarskich w zakresie domowej opieki paliatywnej

 

           

            Termin składania ofert upływa w dniu 08.12.2014  godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data             wpłynięcia oferty do zakładu.

             

            Wnioski powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54,        16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

         

 

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 15.12.2014 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu    oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

 

 

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu          oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

 

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu    oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

 

            Kryteria oceny oferty 100% cena

            Wymagania – dla pielęgniarek posiadanie dyplomu co najmniej kursu  specjalistycznego z pielęgniarstwa    paliatywnego

 

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

 

Oferta na świadczenie usług medycznych : świadczenie usług pielęgniarskich w zakresie domowej opieki paliatywnej na terenie działania SP Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

 

 1. 1.      Dane oferenta:

 

1. Imię i nazwisko / nazwa zakładu opieki  zdrowotnej /..........................................................

2.Adres .....................................................................................................................................

3.Numer wpisu do rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu.....................................

..................................................................................................................................................

4. REGON...............................................................................................................................

5. NIP.......................................................................................................................................

6.Numer PWZ...........................................................................................................................

 

7.Numer Polisy ubezpieczeniowej OC.................................kwota ubezpieczenia....................

8.Data ważności Polisy Ubezpieczeniowej..............................................................................

 

 

Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczenia zdrowotne.

1. Wykształcenie.............................................. zawód..........................................................

2. Staż pracy w zawodzie ....................................................................................................

3.Staż pracy  związany z wykonywaniem usług medycznych na rzecz chorych w terminalnym stanie

4.Posiadane specjalizacje.,szkolenia ..................................................................................

…...........................................................................................................................................

5.Posiadany sprzęt medyczny / sprzęt do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej/ , środki transportu, łączności,.............................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

6. Określenie dostępności do  usług medycznych …...............................................................

 1. Określenie miejsca udzielania usług medycznych......................................................
 2. Liczba osób udzielających świadczeń medycznych.................................................

            9.         Proponowana kwota należności  za udzielane świadczenia pielęgniarskie za jeden           miesiąc 

 

 

Uwaga : Do ofert proszę dołączyć: Prawo wykonywania zawodu, REGON, NIP, Polisę OC , Dyplom, Specjalizacje, kursy, wpis do rejestru .

 

 

                                                                                                    Podpis i pieczęć oferenta

 

 

 

Suwałki 2014.10.10

 

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.Nr 112, poz.6654/ z póź. zmianami.w zakresie  następujących usług medycznych :

 

 Świadczenie usług lekarskich i pielęgniarskich w zakresie domowej wentylacji mechanicznej na teren miasta Augustów i okolice

 

            Termin składania ofert upływa w dniu 25.10. 2014 godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.

            Wnioski powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel.875676910

 

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 28.10.2014 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www. paliatywna.suwalki.pl

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

            Kryteria oceny oferty 100% cena

            Wymagania – dla pielęgniarek posiadanie dyplomu co najmniej kursu  kwalifikacyjnego z pielęgniarstwa anestezjologicznego oraz dla lekarzy specjalizacja z anestezjologii i intensywnej terapii lub chorób płuc.

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz. U. nr 112, poz. 6654/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

Oferta na świadczenie usług medycznych : świadczenie usług lekarskich w zakresie domowej opieki paliatywnej na terenie działania SP Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach w soboty, niedziele i dni wolne od pracy.

 

 

 1. 1.      Dane oferenta:

 

1. Imię i nazwisko / nazwa zakładu opieki  zdrowotnej / ...............................................................

2.Adres ......................................................................................................................................

3.Numer wpisu do rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu ..........................................

...................................................................................................................................................

4. REGON ...................................................................................................................................

5. NIP .........................................................................................................................................

6.Numer PWZ .............................................................................................................................

 

7.Numer Polisy ubezpieczeniowej OC ................................. kwota ubezpieczenia .........................

8.Data ważności Polisy Ubezpieczeniowej .....................................................................................

 

 

Kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczenia zdrowotne.

1. Wykształcenie.............................................. zawód..........................................................

2. Staż pracy w zawodzie ....................................................................................................

3.Staż pracy  związany z wykonywaniem usług medycznych na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie

4.Posiadane specjalizacje.,szkolenia ..................................................................................

…...........................................................................................................................................

5.Posiadany sprzęt medyczny / sprzęt do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej/ , środki transportu, łączności,.............................................................................................................

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

6. Określenie dostępności do  usług medycznych …...............................................................

 1. Określenie miejsca udzielania usług medycznych......................................................
 2. Liczba osób udzielających świadczeń medycznych.................................................

            9.         Proponowana kwota należności za świadczenia medyczne:

 

 Cena wizyty własnym środkiem transportu  ….............................................................

 

Uwaga : Do ofert proszę dołączyć: Prawo wykonywania zawodu, REGON, NIP, Polisę OC , Dyplom, Specjalizacje, kursy, wpis do rejestru .

 

 

                                                                                                    Podpis i pieczęć oferenta

 

 

Suwałki 2014.03.14

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2013 r poz.217 z późniejszymi zmianami.w zakresie  następujących usług medycznych :

 

 Świadczenie usług lekarskich - specjalisty w zakresie psychiatrii w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym i Hospicjum Stacjonarnym w SP Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach            Termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2014 godz.9.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.         

            Wnioski powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel. 87 567 69 10

 

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 24.03.2014 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www.paliatywna.suwalki.pl

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Kryteria oceny oferty 100% cena

            Wymagania – posiadanie specjalizacji z zakresu psychiatrii

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz.U.2013 r poz.217/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 

 

Suwałki 2014.08.11

 

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2013 r poz.217 z późniejszymi zmianami w zakresie  następujących usług medycznych

       I.   Badania diagnostyczne :

       1.    RTG

 1. USG
 2. Tomografii komputerowej
 3. Badania laboratoryjnych
 4. Badania densytometryczne

       na ternie powiatów suwalskim, sejneńskim , augustowskim oraz białostockim

 

 1. Usług lekarskich domowych ma rzecz pacjentów żywionych dojelitowo i pozajelitowo w tym również dzieci  na teren  powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, ełckiego i piskiego.

III. Usług lekarskich specjalisty rehabilitacji leczniczej na rzecz pacjentów ZOL.

IV. Usług lekarskich specjalisty medycyny paliatywnej

 1. Usług lekarskich z żywienia dietą przemysłową w ZOL i Hospicjum Stacjonarnym

VI. Usług lekarskich chirurgicznych na rzecz pacjentów w ZOL i Hospicjum Stacjonarnym

 • Porad w poradniach wg załącznika

            Termin składania ofert upływa w dniu  26.08.2014 godz.15.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpływu oferty do zakładu.         

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach z dopiskiem „ Oferta na świadczenia medyczne”

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie , w godz. 8.00 – 15.35 , tel. 87 567 69 10

Dopuszczamy składanie ofert częściowych.

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 31.08.2014 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www.paliatywna.suwalki.pl

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

            Kryteria oceny oferty 100% cena

 Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz.U.2013 r poz.217/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 


SUWAŁKI  25.04.2014 r.

Ogłoszenie

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach ul. Szpitalna 54 , ogłasza konkurs na świadczenia medyczne na podstawie podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /Dz.U.2013 r poz.217 z późniejszymi zmianami.w zakresie  następujących usług medycznych :

 

 Świadczenie usług pielęgniarskich na rzecz pacjentów objętych opieką przez Zespół Domowej Opieki Paliatywnej oddział w Augustowie

            Termin składania ofert upływa w dniu 05.05.2014 godz.9.00

            Oferty należy składać w siedzibie zakładu osobiście lub też przesłać droga pocztową. Liczy się data wpłynięcia oferty do zakładu.         

            Oferty powinny być składane  w wersji wskazanej przez SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

            Materiały dotyczące konkursu dostępne są w siedzibie SP Zespołu Opieki Paliatywnej ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki w sekretariacie. W godz. 8.00 – 15.35 , tel. 87 567 69 10

 

            Rozstrzygnięcie ofert nastąpi  do dnia 06.05.2014 r.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

            Skargi i postulaty można składać zgodnie z powołanym wyżej aktem prawnym.

            Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu oraz na stronie www.paliatywna.suwalki.pl

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach zastrzega prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

            Kryteria oceny oferty 100% cena

            Wymagania minimalne – posiadanie kursu podstawowego z zakresu opieki paliatywnej

 

Wnioski mogą składać podmioty uprawnione do prowadzenia działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z 15.04.2011r. o działalności leczniczej /Dz.U.2013 r poz.217/, zaś zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy nie wykracza poza rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych objętych wpisem każdej ze stron w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

Zawartość