Suwałki, dnia 30.10.2015 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarza psychiatry w  Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłoszonego w dniu 20.10.2015 r.

Skład Komisji

1.Anna Sokołowska

2.Aneta Nietubyć

3.Małgorzata Amelian

Do dnia 28.10.2015 roku wpłynęła 1 oferta :

 1. Prywatny Gabinet Lekarski Bogdan Wieczorek ul. Wierusz Kowalskiego 17,16-400 Suwałki
 2. Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem -  brak

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania- brak

Wskazanie oferty wybranej:

Prywatny Gabinet Lekarski Bogdan Wieczorek ul. Wierusz Kowalskiego 17, 16-400 Suwałki

 

 Suwałki,  29.05.2015 roku 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne dotyczące usług lekarskich w zakresie domowej opieki paliatywnej w dni robocze w Samodzielnym

Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach ogłoszonego w dniu 14.05.2015 r.

 

Do dnia 27.05.2015 roku wpłynęły 2 oferty :

    1.     Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzej Niedźwiecki z siedzibą w Suwałkach przy ul. Korczaka 4/27

    2.     Indywidualna Specjalistyczna Opieka Lekarska Marek Paweł Szymczyk z siedzibą w Raczkach przy ul. Nowe Osiedle 4

 

Wskazanie ofert, które zostały wybrane

 

Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzej Niedźwiecki z siedzibą w Suwałkach przy ul. Korczaka 4/27.

 

Indywidualna Specjalistyczna Opieka Lekarska Marek Paweł Szymczyk z siedzibą w Raczkach przy ul. Nowe Osiedle 4.

 

 


                                                                                   

Suwałki,  29.05.2015 roku

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne ogłoszonego w dniu 14.05.2015 r.

Wybrano następujące oferty:

 

LP

Nazwa Świadczeniodawcy

Zakres świadczeń

1.

Mariusz Gryko(Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mariusz Gryko)

Świadczenie usług lekarskich w zakresie żywienia dojelitowego oraz konsultacji lek. Specjalisty chirurga w ZOL i Hospicjum Stacjonarnym

2

Mariusz Gryko(Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Mariusz Gryko)

Świadczenie usług lekarskich w zakresie  nadzoru nad domową wentylacją mechaniczną  na terenie działania SP Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach.

 

3.

Praktyka Pielęgniarska Kopcych Bożena

Świadczenie usług  pielęgniarskich   rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta

 

 

4

Terapia Psychologiczna i Terapia Traum Ewa Wasilewska

Świadczenie usług psychologicznych   na rzecz chorych w hospicjum stacjonarnym, zakładzie  pielęgnacyjno-opiekuńczym, w domowej opiece paliatywnej nad dorosłymi i dziećmi

 

5

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Janina Olkowska

Świadczenie usług medycznych-  świadczenia medyczne lekarskie   specjalisty anestezjologa na rzecz chorych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Wentylowanych  Mechanicznie

 

6.

Usługi Lekarskie Barbara Miłkowska

Świadczenie usług medycznych-  świadczenia medyczne lekarskie   specjalisty anestezjologa na rzecz chorych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Wentylowanych  Mechanicznie

 

 

7

 

 

Gabinet Lekarski Piotr Jakubów

 

 

Świadczenia medyczne lekarskie na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta

8

 

Gabinet Lekarski Krzysztof Dąbrowski

Świadczenia medyczne lekarskie na rzecz chorych wentylowanych mechanicznie w domu pacjenta

 

 


Suwałki  15.12.2014 r.


Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne

z dnia 28 listopada 2014 r.

 

Wybrano następujące oferty:

 

 1. Oferta na świadczenie usług pielęgniarskich w domowej piece paliatywnej

 

 

Euro- Doradztwo, Usługi , Konsultacje Zyta Taraszkiewicz – ul. Wojska Polskiego 23B Suwałki

 


 

Suwałki, 28.10.2014 r.

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne z dnia 10.10.2014 r.

 

Wybrano następujące oferty:

 

 

Usługi lekarskie – Gabinet Lekarski - Krzysztof Dąbrowski

Usługi pielęgniarskie – Indywidualna praktyka pielęgniarska  - Bożena Kopcych

 

 Protokół komisji konkursowej z dnia 23 lutego 2013 roku

dotyczący rozstrzygnięcia konkursu na świadczenia medyczne ogłoszonego w dniu 11 lutego 2013 roku.

Skład komisji:

 1. Bożena Bukowska
 2. Jadwiga Nowak
 3. Aneta Nietubyć

Wykaz świadczeniodawców obiegających się o zawarcie umowy:

 1. Grzegorz Płoński

Wykaz ofert, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem:

brak takich ofert

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców obiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania.

Brak ofert na specjalistę z zakresu rehabilitacji.

Lek med. Grzegorz Płoński jest w trakcie specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

Wskazane oferty, które zostały wybrane:

 1. Indywidualna Praktyka Lekarska  Grzegorz Płoński

Protokół został odczytany.

Podpisy członków komisji:

…...............................................

…...............................................

…...............................................


 

Protokół komisji konkursowej z dnia 07lutego 2013 roku

dotyczący rozstrzygnięcia konkursu na świadczenia medyczne ogłoszonego w dniu 21 stycznia  2013 roku.

Skład komisji:

 1. Bożena Bukowska
 2. Jadwiga Nowak
 3. Aneta Nietubyć

Wykaz świadczeniodawców obiegających się o zawarcie umowy:

 1. Anna Bańkowska – Łuksza
 2. Robert Wojczulis

Wykaz ofert, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem:

brak takich ofert

Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz świadczeniodawców obiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania.

Brak ofert na specjalistę z zakresu rehabilitacji.

Wskazane oferty, które zostały wybrane:

 1. Gabinet Lekarski Robert Wojczulis – specjalista neurolog
 2. Praktyka Lekarska Anna Bańkowska -Łuksza -psychiatra

Protokół został odczytany.

Podpisy członków komisji:

…...............................................

…...............................................

…...............................................

 

5


 

Suwałki 15 maja 2013

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne

z dnia  24 kwietnia 2013 r. 

Wybrano następujące oferty: 

 1. Oferta na świadczenie usług lekarza w Hospicjum Stacjonarnym i ZOL oraz koordynatora medycznego – Prywatna Praktyka Lekarska Pani Elżbieta Forencewicz
 2. Oferta na świadczenie usług psychologicznych  - Pani Wanda Rusiecka
 3. Nie wpłynęła żadna oferta na świadczenie usług medycznych przez lek. specjalistę rehabilitacji medycznej

 

Suwałki 20.02.2014 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne z dnia 06.01.2014 

 

Wybrano następujące oferty:

 

 

 1. Oferta na świadczenie usług lekarza w Hospicjum Domowym w soboty, niedziele i dni wolne od pracy.
 • Indywidualna praktyka lekarska – Andrzej Niedźwiecki

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Paweł Szymczyk.

 

Suwałki 2014.03.24

 

 Rozstrzygnięcie Konkursu na świadczenie usług medycznych

z dnia 14 marca 2014 r.

 

 

Wybrano następujące oferty:

 

Oferta na świadczenie usług lekarskich specjalisty w zakresie psychiatrii w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym i Hospicjum Stacjonarnym 

- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Beata Ulak

 

Suwałki 29.08.2014

 

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenia medyczne z dnia 11.08.2014 r.

 

Wybrano następujące oferty:

Diagnostyka: teren – Suwałki, Sejny, Augustów – NZOZ Novalab Medyczne Laboratorium Diagnostyczne– Suwałki

Białystok - NZOZ Laboratorium Analityczno- Bakteriologiczne „ LAB” Ludmiła Kaczmarska, SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Badania RTG, TK, USG

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach,

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

Poradnie – Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Świadczenia medyczne lekarskie w zakresie żywienia dojelitowego- Indywidualna Praktyka Lekarska - Marek Szymczyk

Transport sanitarny – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach